MÖTES / AV-TEKNIK

Vi erbjuder intelligenta lösningar med ljud och bild för konferensrum, skolmiljöer och bostäder. Installation av smartboards och hemmabiosystem är bara några exempel på vad vi installerar.